היום נשאלתי בדוא"ל אם יש כלל גורף של האקדמיה ללשון העברית או כלל מוסמך אחר בעניין התעתוק לעברית של העיצור V בלע"ז, ולמשל רלוונטי-רלבנטי, פרספקטיווה-פרספקטיבה, אוניוורסיטה--אוניברסיטה, שוודיה-שבדיה.
     עניתי: עד כמה שידוע לי, אין כלל גורף, מכל מקום אני לא מצאתי כזה.
בעבודתי לפני שנים לא מעטות בשביל הוצאת מאגנס, הנחתה אותי העורכת דאז, שבדרך כלל הקפידה ללא פשרות על כללי האקדמיה, להעדיף ככל האפשר את השימוש ב-וו', חוץ מכמה מקרים, והם: בסמיכות לאם קריאה וי"ו (שובניסטי), או בסיומת "--יבי" (קונסרוקטיבי), ובכמה מילים שבהן מקובל להשתמש בבי"ת, למשל אוניברסיטה.
     כך אני נוהג עד היום. לכן אני מאיית רלוונטי, טריוויאלי, קונוונציונלי, רוויזיוניזם, טלוויזיה וכן הלאה. לעומת זאת, אקטיבי, פסיבי, קומפולסיבי, וכו'.
     יש מילים שקשה לקטלג אותן לפי העיקרון הזה, למשל שוודיה או שבדיה, מוסקווה או מוסקבה? כאן אני משאיר לפי העדפת הכותב/ת.

הדבר הקרוב ביותר לאורים ותומים בתחום זה הוא מילון ההווה, שחיברה המזכירה המדעית בזמנה של האקדמיה, שושנה בהט, ובו היא עשתה כמיטב יכולתה לייצג את עמדת האקדמיה. כמו כן אפשר להשתמש במילונים מקוונים, ובייחוד הרב-מילים. אבל כפי שהבנת, צריך לעיין ערך-ערך, כי כנראה לא ניתנה, כאמור, הנחיה גורפת, ודומה שטוב שכך...
     ככל שעוברות השנים אני מייחס חשיבות רבה יותר לרגישות, לאסתטיקה, לנוחות הקריאה, ופחות ופחות לכללים נוקשים. משמעות הדבר היא ללכת בין הטיפות ולהסתכן בטעויות, כי קריטריונים כמו רגישות, אסתטיקה והרגלי-הקורא אינם חד-משמעיים, ומה שטעים לאחד לא תמיד ערב לחכו של האחר.
     דרך אגב, בדומה לכך נכון גם למילים עבריות, בייחוד כאלו המושפעות מארמית, ודוגמאות בולטות: סרטוט/שרטוט, פרש/פרס, דוגמה/דוגמא, דוגמות/דוגמאות וכן הלאה.