טיוטה שלישית ואחרונה למאמר על צורות השוואה בעברית

זוהי רשימה נוספת בסדרת רשימות (הראשונה, השנייה, השלישית) שבהן אני מתבונן בשימוש הרווח כיום בביטוי "יותר מאשר...". ביטוי זה אינו משמש רק ב"לשון דיבור" במשמעותה כדיבור הביתי היום-יומי, אלא גם בדיבור של משכילים לעיתונות, והא ראיה, כך מצאנו לדוגמה אתמול כתוב: "תוצאת הזיכוי לעיתים פגיעתה קשה יותר מאשר אי-הגשת כתב אישום בכלל" (עו"ד וינשטיין מצוטט ברשת, 26 נוב').

הנה האפשרויות של הניסוח הזה עם שחבור מינימלי, לפי סדר עולה מהחסכונית ביותר לפזרנית ביותר:
1. פגיעתה של תוצאת הזיכוי קשה מאי-הגשת כתב אישום; (צמצום-יתר בחלק השני של המשוואה, יוצא כאילו הפגיעה קשה מאי-ההגשה, ולא היא: פגיעת התוצאה קשה מפגיעת אי-ההגשה).
2. פגיעתה של תוצאת הזיכוי קשה מפגיעתה של אי-הגשת כתב אישום;
3. פגיעתה של תוצאת הזיכוי קשה משקשה פגיעתה של אי-הגשת כתב אישום; (סרבול: ברור שמשווים את הקושי עם הקושי, וזהו כאמור מעין משפט זיקה שבו הנשוא של האיבר השני (קשה) משתמע מזיקתו לנשוא של האיבר הראשון (קשה).
4. פגיעתה של תוצאת הזיכוי קשה יותר משקשה פגיעתה של אי-הגשת כתב אישום; (ויתור על החיסכון המקראי של ביטוי ההשוואה "קשה מפגיעתה", על דרך "גדולה השנאה מהאהבה"), והוספת "יותר" המאוחרת אבל בלי "מאשר", אלא במקומה "מש...").
5. פגיעתה של תוצאת הזיכוי קשה יותר מאשר קשה פגיעתה של אי-הגשת כתב אישום; (כאן הרחבה מרבית של ביטוי ההשוואה ("יותר מאשר") וגם פירוט מרבי של החצי השני של המשוואה: "קשה פגיעתה של...)

הצורה היפה ביותר לטעמי היא צורה 2. כאן חוסכים בביטוי ההשוואה, ומסתפקים בתבנית המקראית המינימלית "קשה מ..." (א' קשה מב' = א' קשה יותר מאשר ב'). לעומת זאת מדייקים בהצבעה על הדברים העומדים להשוואה: פגיעה א' לעומת פגיעה ב'. הרי מה שמועמד להשוואה הוא לא הפגיעה כנגד אי-ההגשה, אלא הפגיעה של התוצאה כנגד הפגיעה של אי-ההגשה.

אבל עניינה של הרשימה הנוכחית, כמו שתי הרשימות הקודמות בסדרה, הוא לא ללמד מה צריך לעשות, אלא להראות מה עושים בפועל. עו"ד וינשטיין מעדיף את ביטוי ההשוואה הרווח, שכאמור, הוא יצור כלאיים בין "יותר" ובין "מאשר", ואינו מקפיד לפרט את החלק השני בהשוואה, ולכן אינו חוזר לא על "פגיעה" ולא על "קשה". זה משתמע ומובן מאליו. ובסופו של דבר הוא אומר: "תוצאת הזיכוי לעיתים פגיעתה קשה יותר מאשר אי-הגשת כתב אישום בכלל".

נראה לי שבקרוב אוכל לסכם את הממצאים למאמר אחד ממוקד ומובנה היטב. מי ייתן.
נתן. ראו כאן