הדף המבוקש הועבר, לדף המבוקש אנא הקליקו כאן

[א] בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ: [ב] והארץ היתה תהו ובהו וחשך על פני תהום ורוח אלהים מרחפת על פני המים: [ג] ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור: [ד] וירא אלהים את האור כי טוב ויבדל אלהים בין האור ובין החושך: [ה] ויקרא אלהים לאור יום ולחשך קרא לילה ויהי ערב ויהי בקר יום אחד:

חמשת הפסוקים הראשונים במקרא הם בין היתר מופת לכתיבה יפה בעברית. במאמר זה מובא דיון תמציתי על כמה מאפיינים של הלשון העברית שיכולים לשמש גם בכתיבה מודרנית.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Make a Free Website with Yola.