ספירה בסיסית

זכר: עד עשר:
אחד, שניים-שני, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה, שבעה, שמונה, תשעה, עשרה.
ילד אחד, שני ילדים (אמרת שהיו שם שניים!), שלושה ילדים וכו'.
נקבה: עד עשר: אחת, שתיים-שתי, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר.
ילדה אחת, שתי ילדות (אמרת שהיו שם שתיים!), שלוש ילדות וכו.

לכן: אחד אלוהינו. שני לוחות הברית, שלושה אבות, ארבע אמהות, חמישה חומשי תורה, שישה סדרי משנה, שבעה ימי שבתא, שמונה ימי מילה, תשעה ירחי לידה, עשרה דבריא, אחד עשר כוכביא,שנים עשר שבטיא, שלושה עשר מדיא.

אבל אם בסמיכות לה"א הידיעה

זכר
אֲחד ה, שני ה..., שלושת ה...., ארבעת, חמשת, ששת, שבעַת, שמונַת, תשעַת, עשרת.
נקבה
אֲחת ה..., שתי ה..., שְלוש ה..., ארבע, חמש, שש, שבע, שמונֶה, תשע, עשר ה...

לכן
אחד הילדים, שני הילדים, שלושת הילדים וכו' גם עשרת הדיברות (כי דיבר זה זכר).
אחת הבנות, שתי הבנות, שְלוש הבנות וכו'.

ספירה בין עשר לעשרים

זכר
אחד עשר, שנים עשר, שלושה עשר, וכו (ספירת זכר בצירוף עֲשר).
נקבה
אחת עשרה, שתים עשרה, שלוש עשרה וכו' (ספירת נקבה בצירוף עשרה).

ספירה מסוג הכבש השישה עשר
זכר:
הראשון, השני, השלישי, הרביעי, השלושה עשר, השישה עשר.
הבית השמונָה עֲשר מסומן לשימור. הכבש השישה עשר. הוא זכר. הוא לא כבשה.
נקבה
הראשונה, השנייה, השלישית, השתים עשרה, השש עשרה.
במאה השבע עשרה אירעו... האש פרצה בקומה השתים עשרה.

ספירות מיוחדות
תאריך: אחד באפריל, אחד במאי, טו בשבט, טו באב, שישה ביוני.
מכאן שמשתמשים בספירת זכר, ובאות היחס בי"ת. יום הולדתי חל בשבעה עשר בפברואר. או בזי"ן באדר.

ספירת חפצים או פריטים בצירוף המילה "מספר", או מס'.
כיסא מספר אחת, בניין מספר שתיים (תמיד "מספר + ספירה בנקבה).

צורת הכפל במתמטיקה, בזכר:
פי שלושה, פי ארבעה, פי שישה, פי תשעה.
ספירת מאות, אלפים, מיליונים: סופרים את המאות, את האלפים, את המיליונים, לא את החפצים.
מאה = נקבה. אלף = זכר. מיליון = זכר.
חמש מאות פילים. שלושת אלפים מכוניות. ששת המיליונים. ארבעה מיליוני נורווגים.
ספירת שברים
שלושה רבעים. שלושת רבעי הדלעת. חמש שישיות הסכום. חלקו יהיה שבע שמיניות מהרווחים.
מספרים מורכבים עם שבר בסופם, השבר יופיע אחרי הפריט, גם אם זה נראה אבסורדי. שלושה שקים וחצי.
עשריים וארבעה מיליונים וחצי (הכוונה לחצי מיליון. אחרת צריך להגיד: עשרים וארבעה מיליון (שקלים) ומחצית השקל.

ז