קצרמר על למה ומדוע

יש הטוענים ש'למה' היא שאלה על תכלית (לשם מה), ו'מדוע' היא שאלת סיבה (הוסף לי ידע על סיבת הדבר). במקרא אין ביסוס לטענה זו על בידול משמעות, לפי מדגם הדוגמאות הבאות:

1. למה או מדוע נפלו פניהם?

בראשית ד,ו ויאמר ה אל קין: למה חרה לך ולמה נפלו פניך.
שם, מ,ז וישאל את סריסי פרעה... לאמר: מדוע פניכם רעים היום.
נחמיה ב,ב ויאמר לי המלך מדוע פניך רעים ואתה אינך חולה אין זה כי אם רע לב ואירא הרבה מאד.

2. למה או מדוע באו?
שופטים יא,ז ויאמר יפתח לזקני גלעד ... ומדוע באתם אלי עתה כאשר צר לכם.
שמואל ב יד,לב ... למה באתי מגשור טוב לי עד אני שם

3. למה או מדוע היה?
שופטים כא,ג ויאמרו למה ה אלהי ישראל היתה זאת בישראל:
ירמיהו ב,יד העבד ישראל אם יליד בית הוא: מדוע היה לבז. שם, טו,יח למה  היה כאבי נצח .

מאז ומתמיד הייתה "למה" שכיחה יותר:
במקרא ביחס של כ-1:2.5 לטובת "למה" (כ-180 לעומת 74). 
בלשון חכמים "למה" שכיחה, "מדוע" כמעט נעלמה.

בבלי "למה" 1309 "מדוע" 16. ירושלמי "למה" 442. "מדוע" 2. תוספתא "למה" 95 "מדוע" 0. משנה "למה" 40, "מדוע" 0.

סה"כ מדגם לשון חכמים: "למה" 1886, "מדוע" 18, יחס של 1:100 לטובת "למה".

לפי גוגל כיום "למה" מועדפת, אך לא ביחס קיצוני, דומה יותר ליחס שמצאנו במקרא:
"למה" יותר מ-2,000,000, "מדוע" 774,000, יחס של כ-1:2.5 לטובת "למה".

מן הסתם, בגלל שכיחותה הנמוכה יותר, מדוע נחשבת למילה במשלב גבוה מעט יותר מלמה .