נשאלתי איך ליידע את גמל-שלמה ברבים: גמלי-השלמה או הגמלי-שלמה? עניתי:

לא פשוט לענות. בדרך כלל אומרים שהיידוע של הסמיכות צריך להיות על הסומך. בית הספר, ולא הבית ספר. כך גם ברבים: בתי הספר ולא הבתי ספר.

לכן אם מחשיבים את השם "גמל שלמה" לסמיכות, שזה מה שהוא באמת (הגמל של שלמה) אז היה צריך ליידע גמלי השלמה.

אבל זה לא פשוט כל כך, כי הרי לא מיידעים שמות פרטיים, ושלמה הוא שם פרטי.

אין מצב למשל להגיד בתי הירושלים. אם זו נקודת המוצא שלנו, אפשר להגיד שגמל-שלמה מיודע אוטומטית כי שלמה מיודע מעצמו - כל השמות מיודעים.

לא כך למשל עם סוסוני הים, שאין שום בעיה ליידע אותם כדרך היידוע הרגילה בעולם.

אבל עדיין זה לא פשוט כל כך כי אפשר לראות במילה גמל שלמה מילה ברובד חדש, שאינו מיודע, וכמו שיש עכבר והעכבר אז מן הסתם יש גמל-שלמה והגמל-שלמה.

לכן, ומכיוון שלא בחרת לך עבודה על עכברים אלא על גמלים, הייתי מציע, בלי להתחייב בראשי על כך, לכתוב הגמלי-שלמה.

אם מישהו יבוא אלייך בטענה, תשלחי אותו אליי, אבל אני לא מתחייב שאצליח לשכנע אותו, תלוי באישיותו. יש לי איזה דימוי של אנשים שכותבים על סוסוני ים וגמלי שלמה, שהם לא יציקו לך בגין סיבה כזאת, כי הם עוסקים בדברים חשובים יותר. כך גם נסיכים קטנים ופו הדובים.

תודה על האתנחתא מדברים מייגעים יותר!