שאלו בפורום: "אנחנו מקריאים לבן שלנו ספר"... וכן הלאה. ענו בפורום: "איזה כיף לילד שהוריו קוראים (למה מקריאים?) לו ספרות יפה! " העונה נוזף בעדינות בשואל על השימוש בצורת "מקריאים", ולפני שהוא עונה על השאלה, הוא מלמד אותו שיעור בנוקדנות: השימוש ב"להקריא" אינו תקני, וצריך: "קראתי לילד ספר".

זה משהו שאני לא מבין: מה רע ב"להקריא"? על כך כתבתי בפורום: זה נוגע לשאלה: למה לנסות לעצור את התפתחות השפה העברית? הנימוק היחיד שאני יכול לדמיין לזה הוא שכך השתמשו לפני שנים אחדות, בזמן כתיבת המקרא, ודוגמאות: 

שמות כד,ז: ויקח ספר הברית ויקרא באזני העם... (כלומר: וקרא באוזני העם, לא הקריא);
ירמיהו לו, ה: ויצוה ירמיהו את ברוך לאמר: אני עצור לא אוכל לבוא בית ה'. שם, לו, ו ובאת אתה וקראת במגלה אשר כתבת מפי את דברי ה' באזני העם ... (כלומר: וקרא במגילה, ולא הקרא); נחמיה ח, ח: ויקראו בספר בתורת האלהים מפרש ושום שכל ויבינו במקרא... (כלומר "וקראו" ולא "ויקריאו").

אבל הרי בניין קל לשורש קרא מאז המקרא ועד היום כבר משמש בכמה משמעויות, שהשכיחות בהן:

לתת למשהו שם: בראשית א,ה: ויקרא אלהים לאור יום ולחשך קרא לילה;
לקרוא למישהו במשמעות: ג,ט: ויקרא ה' אלהים אל האדם ויאמר לו: "איכה?";
וגם: יונה ג,ב: קום לך אל נינוה העיר הגדולה וקרא אליה את הקריאה אשר אנכי דבר אליך;
וכמובן, לקרוא לעצמך טקסט, במשמעות: קראתי ספר יפה, קראתי את מכתבך, קראתי באיזשהו מקום -- השכיחים מאוד כיום, וכוונתם הבהירה היא לקריאה שקטה לעצמך.

בא הדובר בן זמננו והנהיג שימוש יפה וגם תקני מבחינת תצורת המילים הקלסית: "להקריא". בעיניי זו הצעה יפה והגיונית מכל היבט שתבחר להביט בה:

א.. היא משתמשת בתבנית תקנית לחלוטין של שורש קר"א בבניין הפעיל, שהוא פעיל יותר מבניין קל. כמו שיש קלט והקליט, כמו שיש לבש והלביש, יש קרא והקריא;
ב. היא יוצרת בידול משמעות, ומבחינה את פעולת הקריאה בקול לפני מישהו אחר מהקריאה השקטה, מקריאת השמות, ומקריאת הקריאות;
ג. היא נוחה לשימוש וברורה לכול;
ד. היא התקבלה גם במילון, ללא הסתייגות, ואבן שושן כותב: הקריא: "1. קרא בקול לפני מישהו כדי שיחזור זה ויקרא אחריו;  2. קרא באוזני אחרים; 3. גרם שיקרא ('הקדוש ברוך הוא מקריא בשחר את התרנגולים')".

כמובן, השאלה אינה דווקא על "הקריא". היא כללית הרבה יותר: למה ולפי אילו קריטריונים לנסות לעצור את התחדשות הלשון, ולמה להצליף במשתמשים תמימים הדוברים ככה סתם דיבור יפה וברור, רק כי...

רק כי מה?