שוב עלתה בפורום הלשון העברית של תפוז שאלה ישנה נושנה: האם עדיף להשתמש בשי"ן במשפט כגון: "הכלי שבו השתמשת אינו מתאים", או טוב גם להגיד: "הכלי בו השתמשת אינו מתאים". הדעות התפלגו קצת, מנהלת הפורום ציינה ש"עדיף" זה עניין של טעם אישי, אך התקן לפי האקדמיה ללשון הוא: "שבו השתמשת", אחד המשתתפים סיווג את צורת "בו השתמשת" בקטגוריית "משפטי זיקה אסינדטיים" וקבע שהם טובים לא פחות. במאמר הנוכחי חזרתי ושפכתי אור על הסוגיה. 
למאמרי השלם והמנומק בקובץ וורד