נכון שלפעמים באמת מתאים לחזור על משהו "במילים אחרות",  לדוגמה, אם ציטטנו מקור המצריך הבהרה, או אם אנו רוצים לחשוף רובד שלדעתנו נשאר סמוי בנוסח הראשון.

אבל אם אתם עצמכם כתבתם משהו ומוצאים את עצמכם ממשיכים ב"במילים אחרות", עצרו רגע לבחון את עצמכם: אולי אתם מרגישים שהטקסט המקורי היה לא ברור, ויש לכם גל חדש של השראה?

אז אולי עדיף למחוק את הנוסח הראשון, ולכתוב מלכתחילה את המילים האחרות.