מתי אתם משתמשים ב"למעשה", מתי ב"בעצם"?

השימוש המתאים הוא בהשלמה למשפטי "לכאורה, לפי התכנית, לפי לשון החוק" וכדומה, כגון:

"לפי התכנית היה עלינו להגיע בשלוש, אך למעשה הגענו שעה לפני כן".

קצת בדומה לכך:

"הוא העמיד פנים שהוא עוזר לקהילה, אך בעצם הוא דאג לעצמו והזיק לכלל".

לא מומלץ לטפטף את המילים האלה פה ושם במקרים שאינכם בטוחים בניסוח שלכם או בתוקף הדברים שאתם אומרים. אלו אינן מילים שמחזקות את הטקסט, אלא אפילו מחלישות אותו, אם לא משתמשים בהן במשמעותן הנכונה. מניסיוני, אלו שתי מילים חשודות, נורית צהובה מהבהבת. אם אינכם מיומנים בשימוש בהן, חזרו וקראו את מה שכתבתם בסביבתן הקרובה.